fbpx

Zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną (PIM)

Privileged Identity Management (PIM), czyli zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną, umożliwia nadzór nad aktywnością użytkowników uprzywilejowanych. Oznacza to, że pozwala na zarządzanie, kontrolowanie oraz monitorowanie dostępu do kluczowych zasobów organizacji umieszczonych w na platformie Azure, w Azure AD oraz innych usługach Microsoft (np. Microsoft 365, czy Intune).

microsoft security

Czym jest zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną?

Dane wrażliwe oraz systemy, które umożliwiają działanie firmie mają swoich administratorów. Są to użytkownicy, którzy posiadają dodatkowe uprawnienia do tych danych. Szeroki zakres uprawnień pozwala im prawidłowo zarządzać systemami w organizacji, ale jednocześnie stwarza ryzyko nadużyć i otwiera furtkę dla potencjalnych wycieków.

Kontrola nad kontami uprzywilejowanymi, które mają dostęp do danych wrażliwych, ale też kluczowych systemów wewnątrz organizacji, to jedna z czynności, które pozwalają zminimalizować ryzyko ich utraty i naruszeń. Aby kontrola była skuteczna, firma powinna mieć określoną politykę dostępu do danych firmowych, która w efekcie pozwoli ograniczyć wewnętrzne ryzyka i nadużycia wynikające z nadawanych uprawnień.

Privileged Identity Management – zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną, to usługa w ramach Azure Active Directory, która powinna być częścią takiej polityki.

PIM pozwala chronić poufne informacje lub zasoby firmy, poprzez ograniczenie liczby osób, które mają do nich dostęp.

Oferta

po co używać Privileged Identity Management?

Zmniejszone ryzyko kradzieży danych

By zmniejszać ryzyko nieuprawnionego dostępu do konkretnych danych, np. przez przestępcę lub nieumyślny wpływ uprawnionego użytkownika na wrażliwy zasób.

Ograniczenie ilości administratorów

By minimalizować liczbę osób z dostępem do chronionych informacji.

Ograniczony czas uprawnień

By organizacje mogły ograniczać użytkownikom czasowy, uprzywilejowany dostęp do określonych zasobów.

Kontrola

By nadzorować sposób w jaki użytkownicy korzystają z uprawnień administracyjnych.
JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

Wyróżnia nas specjalistyczny know-how, zdobyty na drodze szkoleń, certyfikacji i pracy z klientami z rozmaitych branż. Stale aktualizujemy swoją wiedzę tak, by być gotowym na wszystkie sytuacje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Opisz w czym możemy Ci pomóc:

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na wiadomość tak szybko, jak to możliwe.