Dostęp warunkowy (ca)

Dostęp warunkowy (Conditional Access) chroni dostęp do firmowych danych lub aplikacji przed nieautoryzowanymi osobami  – które logują się np. spoza sieci firmowej lub z urządzeń nie będących własnością firmy i z innych lokalizacji. 

To narzędzie używane przez Azure Active Directory do odbierania i analizy sygnałów, podejmowania decyzji i wymuszania polityk bezpieczeństwa organizacji. Dostęp warunkowy jest kluczowym elementem warstwy zarządzania opartej na tożsamościach. 

W czym pomoże ci Conditional Access?

Administratorzy organizacji mają dwa główne cele, których pogodzenie może stanowić pewne wyzwanie:

  1. Umożliwienie użytkownikom komfortowej, produktywnej pracy w dowolnym czasie, z dowolnego urządzenia i lokalizacji.
  2. Zapewnienie maksymalnej ochrony zasobów organizacji.

Dostęp warunkowy pozwoli Twoim użytkownikom uzyskać dostęp do firmowych zasobów czy aplikacji tylko wtedy, gdy spełnią oni określone przez Ciebie (administatora) warunki. W praktyce, jeśli użytkownik loguje się z firmowego urządzenia, ale spoza sieci firmowej, musi  spełnić dodatkowy warunek lub warunki aby uzyskać autoryzacje.

W obliczu pracy zdalnej, administratorzy muszą mieć pewność, że użytkownik usiłujący uzyskać dostęp do konkretnych danych faktycznie jest tym, za kogo się podaje. W zweryfikowaniu tożsamości pomoże Ci usługa dostępu warunkowego (Conditional Acess) w ramach Azure AD. Dzięki niej, zanim użytkownik uzyska dostęp do jakichkolwiek firmowych danych, będzie musiał pomyślnie przejść proces weryfikacji, a Ty będziesz miał pełną kontrolę nad przepływem danych w swojej firmie.

Jak Conditional Access działa w praktyce?

Dostęp warunkowy udzielany jest na zasadzie oceny ryzyka. Jest ono obliczane na podstawie analizy danych zebranych od użytkownika, który chce uzyskać dostęp do danych zasobów. Użytkownik, który spełnia odpowiednią ilość warunków, sprawdzonych podczas logowania przez Conditional Access bez żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika, nie będzie musiał dodatkowo się uwierzytelniać.

Oznacza to, że dzięki wdrożeniu odpowiednich metod kontroli dostępu, bezpieczeństwo organizacji jest na najwyższym poziomie, bez ubytków w komforcie, czy produktywności pracowników.

Dlaczego warto wdrożyć conditional access?

Kontrola w czasie rzeczywistym

Nadawaj i odbieraj uprawienia do wybranych zasobów firmowych w zależności od potrzeb, w czasie rzeczywistym

Automatyczne reagowanie na ryzyko

Dostęp warunkowy automatycznie identyfikuje i wyłapuje podejrzane aktywności związane z nietypowymi próbami uzyskania dostępu.

Indywidualne warunki dostępu

Nadawaj dostęp na podstawie wybranych przez ciebie reguł, np. Opartych na rozmaitych czynnikach, np.: na typie urządzenia, czy jego lokalizacji.

JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

Wyróżnia nas specjalistyczny know-how, zdobyty na drodze szkoleń, certyfikacji i pracy z klientami z rozmaitych branż. Stale aktualizujemy swoją wiedzę tak, by być gotowym na wszystkie sytuacje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Opisz w czym możemy Ci pomóc: