fbpx

NIS2/DORA: Kluczowe regulacje dla wielu biznesów. Z nami przygotujesz się na ich wejście w życie

szkolenia z cyberbezpieczeństwa
Żyjemy w świecie dynamicznego wzrostu technologicznego, ale wraz z rozwojem cyfrowym, wzrasta też cyberprzestępczość. Obecnie nie ma organizacji, która byłaby wolna od zagrożenia cyberatakami, a ich konsekwencje mogą być bardzo poważne w skutkach nie tylko dla przedsiębiorców, ale i ich klientów.

W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Unia Europejska wprowadziła nowe regulacje – NIS2 i DORA, które już wkrótce będą obowiązywały na jej terenie. Co kryje się za tymi hasłami i kogo dotyczą dyrektywy?

Co to jest NIS2/DORA

Za tymi skrótami kryją się unijne regulacje prawne, kluczowe z punktu widzenia m.in. instytucji finansowych, firm energetycznych, podmiotów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw zajmujących się gospodarowaniem odpadami czy produkcją żywności.

NIS2 to dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii Europejskiej, zaś DORA to rozporządzenie zaostrzające wymogi w zakresie oceny ryzyka i sprawozdawczości w sektorze finansowym. NIS2 zacznie obowiązywać pod koniec września, a DORA na przełomie 2024/2025 roku.

A co to oznacza w praktyce? Mówiąc krótko, chodzi o konieczność spełnienia szeregu wymagań dotyczących procedur bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem czy zgłaszania incydentów. Nieprzestrzeganie ich grozi karami, a nawet zakazem prowadzenia działalności.

I tak np. NIS2 nakłada obowiązek wprowadzenia środków zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni. Dotyczy to m.in. analizy ryzyka i polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych, a także procedury postępowania w przypadku incydentów.

Zapisy zawarte w DORA obejmą instytucje finansowe i nałożą na nie obowiązek wprowadzenia zasad zarządzania ryzykiem w obrębie wykorzystywanych systemów informacyjno-telekomunikacyjnych, ich stałego utrzymywania i aktualizacji, wdrożenia procedur bezpieczeństwa i zarządzania incydentami.

Przygotuj się na NIS2/DORA

W celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami organizacje, które zostaną nimi objęte, powinny: przygotować odpowiednie polityki i procedury wynikające z tych aktów prawnych, egzekwować ich przestrzeganie oraz wdrożyć odpowiednie programy szkoleniowe.

NIS 2 i DORA są kluczowymi elementami europejskiej strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa, mającymi na celu zapewnienie bezpiecznej przyszłości cyfrowej. Ich wdrożenie jest niezbędne dla skutecznego reagowania na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz ochrony interesów i danych obywateli Unii Europejskiej.

Przygotowujesz się na wejście nowych regulacji i potrzebujesz pomocy w kwestii interpretacji przepisów lub podpowiedzi, jakie działania powinny zostać wdrożone w Twojej organizacji? A może masz pytania i potrzebujesz odpowiedzi ekspertów?

Działania zgoda.net w dużej mierze skupiają się szkoleniach. W ten sposób pomagamy przedsiębiorcom bezpiecznie i efektywnie funkcjonować w cyberświecie. Nasz doświadczony zespół jest na bieżąco ze wszystkimi zasadami i aktami prawnymi z dziedziny szeroko pojętego IT oraz cyberbezpieczeństwa. Z nami nie będziesz działał po omacku, ryzykował czy na własną rękę próbował zinterpretować przepisy i wymogi stawiane biznesowi. Jednym z nowych wyzwań jest właśnie NIS2/DORA, a my podpowiemy Ci, jak dobrze się do niego do przygotować.

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na wiadomość tak szybko, jak to możliwe.