fbpx

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODA.NET

Administratorem Twoich danych osobowych jest zgoda.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa:

1. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod mailem gdpr@zgoda.group.

2. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) bieżącej komunikacji z nami, co stanowi uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
b) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), 
c) spełnienia obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) 
d) spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit c RODO) np. w celu wykazania spełnienia obowiązku informacyjnego, 
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 
f) do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

a) do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, 
b) gdy celem jest zawarcie i wykonanie umowy – do upływu terminów przedawnienia roszczeń, 
c) do celu spełnienia obowiązków podatkowych  – 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłatę podatku,  
d) do badania satysfakcji z oferowanych przez nas usług – najpóźniej do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu, 
e) w celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO – do czasu upływu terminów przedawnienia, 
f) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu upływu terminów przedawnienia, 
g) do marketingu bezpośredniego – do czasu wniesienia sprzeciwu, 

4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, uzupełnienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy, a  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach podatkowych obowiązek prawny. 

Warszawa, dnia 25.05.2018

W czym możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Odpowiemy na wiadomość tak szybko, jak to możliwe.